Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 1

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

В. Д. Романенко, Ю. Г. Крот, Т. І. Леконцева, А. Б. Подругіна. Особливості адаптації Gammaridae літоральної зони водосховищ до підвищення температури води

3

Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф., Ліліцька Г. Г., О. П. Білоус, І. М. Незбрицька, З. Н. Горбунова. Фітопланктон водойм із різним ступенем антропогенного забруднення

15

Н. Є. Семенюк, В. І. Щербак, І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. Різноманіття і структура автотрофної ланки Кардашинського лиману і піщаного кар’єра Дніпровсько-Бузької естуарної системи

33

Водна флора і фауна

К. Є. Зоріна-Сахарова, А. В. Ляшенко. Макробезхребетні-вселенці в Кілійській дельті Дунаю

50

Т. О. Шарапова, О. Г. Герасимов, А. А. Герасимова. Інвазивний тропічний рачок Stenocypris sp. (Ostracoda) у перифітоні водойми-охолоджувача (Західний Сибір)

67

Санітарна і технічна гідробіологія

О. О. Протасов, А. А. Силаєва, Т. М. Новосьолова, Й. І. Узунов. Оцінка екологічного потенціалу водних техноекосистем на основі компаративного підходу

75

К. О. Домбровський, О. Ф. Рильський, П. І. Гвоздяк. Структурна організація перифітону волокнистого носія «Вія» при очищенні зливових вод від нафтопродуктів

94

Екологічна фізіологія і біохімія водяних рослин

В. О. Медведь, З. Н. Горбунова, Т. В. Вітовецька. Особливості накопичення біл- ків, вуглеводів і ліпідів у клітинах зелених водоростей за різної освітленості і тривалості фотоперіоду

105

Короткі повідомлення

Ю. В. Плігін, Н. І. Железняк. Перша знахідка олігохети Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 (род. Tubificidae) у Канівському водосховищі (р. Дніпро)

115

На головну сторінку