Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 2

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Н. Є. Семенюк, А. О. Морозова, І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. Фітоепіфітон як біологічний індикатор просторово-часових змін мінералізації води Нижнього Дніпра

3

М. Д. Мороз, Т. П. Ліпінська. Аборигенні та чужорідні види макрозообентосу водотоків білоруської частини Центрального Європейського інвазивного коридору

18

Л. К. Хохлова, Д. В. Лукашов. Особливості структури поселень молюсків роду Dreissena у Головному магістральному каналі Каховської зрошувальної системи

32

Аквакультура

В. Ф. Кулєш. Особливості життєвого циклу прісноводних креветок зі скороченим личинковим розвитком

42

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, Ю. І. Сеник, Г. М. Голіней, В. З. Курант. Фосфоліпідний склад тканин коропа і щуки за дії  йонів Fe3+

59

Водна токсикологія

М. Т. Гончарова, Л. С. Кіпніс, І. М. Коновець, І. М. Незбрицька, М. М. Яровий. Екологічна оцінка якості води та донних відкладів озер системи Опечень (Київ)

70

Екологічна гідрологія

О. Г. Ободовський, К. Ю. Данько, О. О. Почаєвець, В. В. Онищук, С. І. Сніжко, О. І. Лук’янець. Методичні аспекти гідроекологічної оцінки гідроенергетичного потенціалу рівнинних річок правобережжя Дніпра

83

В. І. Вишневський. Гідролого-гідрохімічний режим дніпровських водосховищ

103

На головну сторінку