Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 3

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

О. В. Кравцова, В. І. Щербак. Методологія оцінки ступеня впливу антропогенних факторів на фітопланктон водойм урбанізованих територій

3

І. В. Шевченко, Є. І. Коржов, П. С. Кутіщев, О. В. Гончарова, В. Ю. Шевченко. Вплив абіотичних факторів на морфологічну варіабельність личинок Fleuria lacustris Kieffer, 1924 (Diptera, Chironomidae)

15

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Г. Х. Щербина. Порівняльний аналіз живлення бентосоїдних риб волзьких водосховищ

24

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Н. І. Кірпенко, О. М. Усенко, Т. О. Мусій, З. Н. Горбунова. Вміст білків, вуглеводів та ліпідів у клітинах зелених водоростей за різного режиму освітлення культур

34

В. М. Мокросноп, О. К. Золотарьова. Полісахариди клітинних стінок водоростей: структура і характеристики (огляд)

43

Ю. М. Поляк, В. І. Cухаревич. Роль ціанобактерій в продукуванні одоруючих речовин та їхній вплив на органолептичні властивості води (огляд)

55

В. О. Медведь, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньківський, З. Н. Горбунова. Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та вміст фотосинтетичних пігментів у клітинах ціанопрокаріот і зелених водоростей за дії танінів

69

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров. Добовий рацiон східної прicноводної креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) пониззя Дністра

81

К. Кофонов, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньківський. Життєстійкість молоді коропових видів риб за дії підвищених концентрацій амонію та фосфатів

91

Гідрохімія

П. М. Линник. Роль органічних речовин-екзометаболітів у міграції і детоксикації металів у поверхневих водах (огляд)

101

На головну сторінку