Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 4

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

А. В. Ляшенко, К. Є. Зоріна-Сахарова. Видове багатство бентосних безхребетних пониззя дунаю в Україні та Румунії

3

А. В. Паньков, В. М. Пєсков, Л. Г. Маніло. Фауна бичкових риб (Gobiiformes: Gobiidae) річкових басейнів Північно-Західного Причорномор’я України та суміжних територій

21

І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, І. Г. Ємельянов. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля

34

Т. Ф. Шевченко, П. Д. Клоченко, С. В. Батог. Ценологічний аналіз фітоепіфітону Канівського водосховища (Україна)

47

Л. П. Гапонова. Веслоногі ракоподібні родини Cyclopidae (Cyclopoida) гідрологічної пам’ятки природи «Озеро Магістратське» (м. Чернігів)

67

Водна флора і фауна

Т. В. Дворецький, Т. М. Дьяченко. Морфометричні параметри очерету звичайного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) плавнево-літоральних екосистем пониззя Дунаю

76

Водна токсикологія

Л. О. Горбатюк, О. О. Пасічна. Токсична дія нафтового забруднення на організм риб в прісноводних і морських екосистемах

88

Гідрохімія

І. Е. Степанова. Вмiст розчиненого кисню у водосховищах Волги

101

Ювілеї і дати

Колектив співробітників Інституту гідробіології НАН України. Ольга Петрівна Оксіюк (1930—2019)

118

На головну сторінку