Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 5

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Т. В. Дворецький. Оцінка змін мікрокліматичних умов в угрупованнях Phragmitetum australis дельти Дністра за дії інвазії Zizania latifolia

3

Водна флора і фауна

П. В. Ткаченко. Друга знахідка морського карася смугастого Diplodus sargus у північно-західній частині Чорного моря

13

Санітарна і технічна гідробіологія

О. Ю. Варігін. Вплив річкового стоку і зміни солоності на склад прибережного угруповання обростання північно-західної частини Чорного моря

19

Водна мікробіологія

Н. В. Ковальова, В. І. Mедінець, C. B. Mедінець. Особливості довгострокових змін чисельності бактеріопланктону Дністровського лиману

28

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, М. М. Гладюк, В. З. Курант. Особливості ліпідного складу м’язів риб із малих річок Західного Поділля

38

Ю. О. Коваленко, М. В. Причепа, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський. Вплив антропогенного забруднення на активність ферментів енергетичного обміну у карася китайського та краснопірки звичайної

50

Водна токсикологія

І. М. Курбатова, М. О. Захаренко, Л. В. Чепіль, Л. В. Шевченко. Ферментативна активність зябер коропа (Cyprinus carpio L.) за дії сульфаніламіду та нандролону

63

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

О. О. Пасічна, Л. О. Горбатюк, О. О. Годлевська. Закономірності накопичення важких металів водними макрофітами та перспективи їх використання для біомоніторингу та фіторемедіації (огляд)

71

Гідрохімія

П. М. Линник. Кліматичні зміни як важливий чинник формування хімічного складу поверхневих вод у сучасних умовах (огляд)

87

Ювілеї і дати

Життя, присвячене науці: до 90-річного ювілею академіка Національної академії наук України Віктора Дмитровича Романенка

107

На головну сторінку