Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 6

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

О. В. Кравцова. Інтенсивність первинної продукції фітопланктону різнотипних водойм міських агломерацій

3

Ю. O. Шустов, М. O. Лесонен. Харчова конкуренція плітки і окуня у водоймах Карелії

17

Водна флора і фауна

С. О. Афанасьєв, О. М. Лєтицька. Перша знахідка чужорідної мохуватки Pectinatella magnifica у басейні Дніпра та оцінка шляхів її розповсюдження

27

Санітарна і технічна гідробіологія

О. О. Протасов, І. О. Морозовська, С. П. Рогальський. Динаміка формування угруповань зооперифітону на інертному субстраті і необростаючих покриттях в умовах водосховища

38

Водна мікробіологія

Є. В. Старосила. Мікробіологічні процеси деструкції органічної речовини у воді озер у межах м. Києва

56

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

І. М. Незбрицька, С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко, Г. В. Харченко. Деякі аспекти застосування мікроводоростей для очищення стічних вод від сполук азоту та фосфору (огляд)

65

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

М. Ю. Євтушенко. Ліпопротеїди сироватки крові та їх значення у механізмах регуляції ліпідного обміну в організмі коропа за його тепловодного вирощування

84

Водна токсикологія

І. М. Коновець, М. Т. Гончарова, Л. С. Кіпніс, М. Г. Мардаревич. Застосування природних мінеральних вод як середовища утримання маточних культур Daphnia magna Straus для біотестування

94

Гідрохімія

В. А.Жежеря, Т. П. Жежеря. Просторово-часові зміни концентрації біогенних елементів у водоймі урбанізованої території (на прикладі оз. Вербного, м. Київ)

105

Покажчик статей, опублікованих у «Гідробіологічному журналі» у 2020 р.

119

На головну сторінку