Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 1

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф., Незбрицька І. М. Порівняльний аналіз відгуку фітопланктону та фітоепіфітону на антропогенне забруднення водойм

3

Погорєлова М. С., Ляшенко А. В. Макрофіти та їхні угруповання у водотоках Кілійської дельти Дунаю

21

Рамеш Ч., Кушик С., Шунмугарадж Т., Рамана Мерті Т. В. Інтенсивне «цвітіння» ціанобактерій Trichodesmium erythraeum і Synechococcus sp. біля групи островів Мандапам, південно-східне узбережжя Індії

32

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Кірпенко Н. І., Леонтьєва Т. О., Царенко П. М. Морфометричні характеристики зелених мікроводоростей в умовах культури

38

Яремич А. В., Карамушка В. І., Крамаренко А. О. Дистанційний контроль вирощування мікроводоростей в умовах регулювання середовища культивування

50

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Крот Ю. Г., Подругіна А. Б., Красюк Ю. М., Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т. Фізіологічний стан гамарид Echinogammarus ischnus при зниженні концентрації розчиненого у воді кисню

59

Водяніцький О. М., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М., Причепа М. В. Вплив температурного та кисневого режимів водного середовища на цитологічні показники ембріонів і личинок риб

70

Петров С. А., Будняк О. К., Караванський Ю. В. Вплив тіаміну та його похідних на виживаність предличинок Danio rerio за різних температур

80

Ковальчук Л. А., Чорна Л. В., Міщенко В. A., Мікшевіч Н. В. Амінокислотний спектр крові озерних жаб (Pelophylax ridibundus) інтродукованих у водойми Середнього Уралу

85

Водна токсикологія

Бучацький Л. П., Рудь Ю. П., Залоїло О. В. Трансмісивні пухлини морських двостулкових молюсків (огляд)

96

Горбатюк Л. О., Пасічна О. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Білик Т. І. Оцінка сучасного стану забруднення води озер м. Києва за вмістом нафтопродуктів

102

Гідрохімія

Габишева О. І., Габишев В. А. Модель прогнозу вмісту органічних речовин у воді річок Східного Сибіру в умовах кліматичних змін

110

На головну сторінку