Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 2

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Шелюк Ю. С. Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних екосистем Полісся

3

Корнійчук Н. М., Метельська М. О., Киричук Г. Є. Характеристика фітообростань різнотипних субстратів та мікрофітобентосу малої річки

14

Водна мікробіологія

Старосила Є. В. Умовно-патогенні і патогенні мікроорганізми в гідроекосистемах та їх роль в оцінці якості вод (огляд)

29

Норьєга-Луна Б., Пуй-Алькіза М. Й., Васкес-Лара А. Я., Салазар-Ернандес М. М., Серафін-Муньйос А. Г., Міранда-Авілес Р., Кареньо-Агілера Ж. Виділення і характеристики термофільних бактерій з мікробних матів з геотермальної зони Команхілья, Мексика

40

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д., Харченко Г. В., Горбунова З. Н. Фітоепіфітон озер мегаполісу в умовах антропогенного впливу

53

Пасічна О. О., Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Гoдлевська О. О., Вітовецька Т. В. Особливості накопичення важких металів водними макрофітами озер м. Києва та оцінка їхньої біоремедіаційної здатності

70

Водна токсикологія

Євтушенко М. Ю., Дудник С. В., Рудик-Леуська Н. Я., Хижняк М. І. Чинники, що впливають на ступінь токсичності важких металів для риб (огляд)

82

Водна радіоекологія

Беляєв В. В., Волкова О. М., Гудков Д. І., Пришляк С. П., Скиба В. В. Реконструкція поглиненої дози опромінення риб оз. Глибокого впродовж ранньої фази аварії на Чорнобильській АЕС

96

Гідрохімія

Линник П. М., Жежеря В. А., Линник Р. П. Метали у воді Канівського водосховища: співіснуючі форми та особливості розподілу

107

На головну сторінку