Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 3

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Протасов О. О., Узунов Й. І. Концептуальні полження щодо екосистемних послуг великих рівнинних водосховищ на прикладі Дніпровського каскаду

3

Ляшенко А. В., Зоріна-Сахарова К. Є. Прояви крайового ефекту в угрупованнях бентосних безхребетних дельти Дунаю

21

Винокурова Г. В. Фітоперифітон і фітобентос озера Самотлор (Західний Сибір, Росія): таксономічний склад і екологія

40

Мельник В. Й., Толочик І. Л., Воловик Г. П. Продукційно-деструкційні процеси гідроекосистеми р. Стир за фітокомпонентами

50

Санітарна і технічна гідробіологія

Романенко В. Д., Крот Ю. Г., Гончарова М. Т., Коновець І. М., Кіпніс Л. С. Використання штучних гідробіоценозів для відновлення якості поверхневих і стічних вод

62

Водна мікробіологія

Теркан С., Альп Авчі Г., Булут С., Авчі Е. Оцінка фізико-хімічних і бактеріологічних властивостей водосховища Обрук

73

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Коновець І. М., Усенко О. М., Мардаревич М. Г., Кудрявцева Д. О. Вплив фенолкарбонових кислот на плодючість Daphnia magna

83

Коваленко Ю. О., Потрохов О. С., Причепа М. В. Особливості фізіолого-біохімічних реакцій амурського чебачка (Pseudorasbora parva) та гірчака європейського (Rhodeus amarus) на дію фенолу

93

На головну сторінку