Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 4

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Дьяченко Т. М., Зуб Л. М., Томченко О. В. Трансформація рослинного покриву мілководних оселищ водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС внаслідок її спуску

3

Кутіщев П. С., Гейна К. М., Гончарова О. В., Коржов Є. І. Просторовий розподіл зоопланктону Дніпровсько-Бузької естуарної екосистеми

17

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Романь А. М., Афанасьєв С. О., Куцоконь Ю. К., Лєтицька О. М., Гупало О. О. Особливості формування іхтіофауни у різнотипних річках Правобережного Полісся на прикладі басейну р. Случ

33

Ткаченко П. В. Динаміка чисельності в популяціях кефалей лобаня, сингіля та гостроноса у Тендрівській і Ягорлицькій затоках та прилеглих до них акваторіях Чорного моря

53

Аквакультура

Кондратюк В. М. Продуктивність райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) залежно від спожитої енергії в умовах аквакультури

69

Санітарна і технічна гідробіологія

Деревенська О. Ю., Унковська О. М., Косова М. В. Оцінка самовідновлення угруповань зоопланктону озер Волзько-Камського заповідника (Росія), які постраждали від аварійних скидів

79

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Кірпенко Н. І., Царенко П. М., Усенко О. М., Леонтьєва Т. О. Штам зеленої мікроводорості Monoraphіdіum sp. HPDP-105 — продуцент біологічно цінних сполук

88

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Чеботар Г. О., Чеботар С. В., Красницька Д. А., Чекалов В. А., Гудимов В. О., Чубик І. Ю., Топтіков В. А. Апробація молекулярних маркерів для визначення генетичного поліморфізму у популяціях Rapana venosa

99

На головну сторінку