Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 5

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Середа Т. М., Громова Ю. Ф. Сезонний характер формування планктостоку у гирловій ділянці Десни в системі русло — заплава: механізми обміну біофондами

3

Назарук К. М., Журавчак Р. О. Зоопланктон водних об’єктів Рівненського природного заповідника

16

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Шустов Ю. А., Лесонен М. А., Горбач В. В. Харчова конкуренція річкового окуня і сига звичайного у водоймах Республіки Карелія

26

Аквакультура

Грициняк І. І., Куріненко Г. А., Гурбик В. В. Місцеві типи коропа в аквакультурі України (огляд)

35

Водна токсикологія

Хоменчук В. О., Балабан Р. Б., Чень І. Б., Курант В. З. Порівняльна характеристика функціонування глутаматдегідрогеназ коропа лускатого (Cyprinus carpio) і перлівниці звичайної (Unio pictorum) за дії підвищених концентрацій іонів металів у воді

49

Булатов С. О. Вивчення вмiсту металiв у цистах Artemia parthenogenetica (Branchiopoda, Anostraca) iз затоки Кара-Богаз-Гол (Каспійське море)

62

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Ісмаїл М. М., Елкомі Р. Фітохімічний склад та антимікробна активність різних морських мікроводоростей та ціанобактерій

73

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Нгуєн Т. Х. П. Вплив температури на ріст, гематологічні показники і вміст ІФР-1 у плазмі крові сома Рangasianodon hypophthalmus

92

На головну сторінку