Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 6

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Афанасьєв С. О., Лєтицька О. М., Ярошевич O. Є., Романь А. М., Коноваленко О. С.,Мудра К. В., Голуб О. О., Марушевська О. Г. Гідроморфологія, донні макробезхребетні та іхтіофауна гірської річки у районі родовищ арсену (Західна Грузія)

3

Шелюк Ю. С. Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах

21

Барус Т. О., Ваюнингсих Х., Хартанто А. Якість води та трофічний статус озера Тоба, Північна Суматра, Індонезія

37

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Ольхович О. П., Гречишкіна С. В., Панюта О. О., Таран Н. Ю., Іванніков Р. В. Вторинні метаболіти плейстофітів як маркери стійкості до наночасток металів

48

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Крот Ю. Г., Коновець І. М.,Гончарова М. Т., Кіпніс Л. С. Ефективність роботи двоступеневого гідрофітного модуля у відновленні якості поверхневих та стічних вод

57

Водна токсикологія

Боднар О. І., Горин О. І., Сорока О. В., Німко Х. В., Фальфушинська Г. І. Проблема забруднення пестицидами водних екосистем: екологічні ризики і механізми впливу на водні організми

69

Гідрохімія

Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Линник П. М. Біогенні речовини у воді водосховищ Дніпровського каскаду після зарегулювання стоку Дніпра

89

Покажчик статей, опублікованих у «Гідробіологічному журналі» у 2021 р.

110

На головну сторінку