Гідробіологічний журнал, том 58, 2022, № 1

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Дьяченко Т. М. Макрофіти та їхні угруповання в песимальних умовах (огляд)

3

Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф., Харченко Г. В. Фітоепіфітон водойм Національного природного парку «Голосіївський» (Україна)

16

Водна флора і фауна

Гулак Б. С., Леончик Є. Ю., Чащин О. К. Основні біологічні параметри популяції рапани Rapana venosa (Valenciennes, 1846) у північно-західній частині Чорного моря

30

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Гречишкіна С. В., Ольхович О. П., Мусієнко М. М., Панюта О. О., Таран Н. Ю. Оцінка фізіологічних параметрів стійкості і перспективності використання Salvinia natans для вилучення колоїдних наночасток металів

47

Медведь В. О., Харченко Г. В. Пігментні і кількісні показники фітопланктону озер мегаполісу та оцінка їхнього трофічного статусу

57

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Чубик І. Ю, Чеботар Г. В., Бік А., Чеботар С. В. Видова приналежність мідій північно-західного регіону Чорного моря за результатами молекулярно-генетичного аналізу

71

Гідрохімія

Линник П. М. Органічні речовини у воді водосховищ Дніпровського каскаду після зарегулювання стоку Дніпра

81

   
Повний номер "Гідробіологічного журналу"

На головну сторінку