Гідробіологічний журнал, том 58, 2022, № 3

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Протасов О. О., Узунов Й., Силаєва А. А., Громова Ю. Ф., Морозовська І. О., Новосьолова Т. М. Екологічний континуум: фундаментальні концепції і використання у прикладній гідробіології

3

Плігін Ю. В., Якушин В. М., Лінчук М. І., Железняк Н. І. Стійкість ценозів макрозообентосу водосховищ Дніпра як результат реалізації гомеостатичних механізмів

19

Шелюк Ю. С. Особливості продукційно-деструкційних процесів озер басейну р.Прип’яті

33

Герасимюк В. П. Мікроскопічні кріофільні водорості морів Ведделла і Беллінсгаузена (Антарктика)

47

Рибогосподарська гідробіологія та іхтіологія

Афанасьєв С. О., Гупало О. О., Лєтицька О. М., Тимошенко Н. В., Романь А. М., Абрам’юк І. І., Голуб О. О. Чужорідні види риб української частини басейну Дністра: розподіл та динаміка розселення

58

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Киричук Г. Є., Музика Л. В., Корнійчук Н. М. Порівняльний аналіз жирнокислотного складу Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae)

76

Петров С. А., Андрієвський О. М., Будняк О. К., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Федорко Н. Л., Караванський Ю. В., Заморов В. В., Миронов Д. А., Подгорний В. В. Система антиоксидантного захисту в тканинах антарктичного крилю Euphausia superba і чорноморської креветки Palаemon elegans

88

Гідрохімія

Жежеря В. А., Линник П. М. Особливості динаміки окремих елементів гідрохімічного режиму малих водойм урбанізованої території: співіснуючі форми металів

97

   

Повний номер "Гідробіологічного журналу"

На головну сторінку