Гідробіологічний журнал, том 58, 2022, № 4

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Щербак В. І., Семенюк Н. Є., Якушин В. М. Структурно-функціональна організація фітопланктону великого рівнинного водосховища в умовах глобальних кліматичних змін (на прикладі Канівського водосховища)

3

Рибогосподарська гідробіологія та іхтіологія

Куцоконь Ю. К., Юришинець В. І., Щербатюк М. М., Марущак О. Ю., Заіченко Н. В., Дупак В. С. Чужорідні види риб та їхні паразити р. Здвиж: загальна характеристика, маркерні показники, схема моніторингу

28

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Пасічна О. О., Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Гoдлевська О. О., Вітовецька Т. В. Особливості впливу міді (ІІ) і свинцю (ІІ) на вміст пігментів у Ceratophyllum demersum L.

48

Ісмаїл М. М., Ноаман Н. Х. Біохімічний профіль, харчова цінність та біологічна активність Arthrospira platensis Gomont

60

Гідрохімія

Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Линник П. М., Осипенко В. П., Євтух Т. В. Особливості динаміки окремих елементів гідрохімічного режиму малих водойм урбанізованої території: біогенні та органічні речовини

85

   

Повний номер "Гідробіологічного журналу"

На головну сторінку