Гідробіологічний журнал, том 58, 2022, № 5

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Дворецький Т. В., Губанов В. В. Сезонна динаміка рослинності плавневих екосистем Нижньодністровського НПП на основі даних дистанційного зондування землі супутником Landsat-8

3

Гулай О. В., Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. Водорості як природні антагоністи патогенних бактерій у водних екосистемах (експериментальна модель альго-бактеріальних взаємодій)

19

Шихалєєва Г. М., Еннан А. А.-А., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М. Таксономічне різноманіття та екологічні характеристики Chlorophyta і Charophyta водойм басейну Куяльницького лиману (Україна, Північно-Західне Причорномор’я)

29

Прокопук М. С., Зуб Л. М., Березніченко Ю. Г. Тропічні вселенці Egeria densa Planch., Pistia stratiotes L., Eichhornia crassipes (Mart.) Solms у водних екосистемах м. Києва

45

Рудик-Леуська Н. Я., Потрохов О. С., Котовська Г. О., Христенко Д. С. Рівень та температура води як базові чинники забезпечення умов ефективного відтворення аборигенної іхтіофауни Кременчуцького водосховища

62

Водна мікробіологія

Старосила Є. В. Структурні та функціональні зміни бактеріального населення озера як реакція на гідротехнічні роботи (на прикладі оз. Опечень Нижнє, м.Київ, Україна)

73

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Горбатюк Л. О., Пасічна О. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Незбрицька І. М., Вітовецька Т. В. Особливості впливу нафтопродуктів на вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів Ceratophyllum demersum L.

91

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Киричук Г. Є., Музика Л. В., Константиненко Л. А. Порівняльний аналіз вмісту окремих груп ліпідів в організмі Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae)

105

   
Повний номер "Гідробіологічного журналу"

На головну сторінку