Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 1

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Щербак В. І., Ляшенко А. В., Семенюк Н. Є., Зоріна-Сахарова К. Є., Луценко Д. А. Континуальність і дискретність угруповань гідробіонтів у лотично-лентичній гідроекосистемі дельти Дунаю: фітопланктон

3

Козир М. С., Губарь Л. М. Біотопи ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Романівське болото»

27

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Романенко О. В., Крот Ю. Г., Красюк Ю. М., Коновець І. М. Особливості адаптивних реакцій Unio tumidus та Unio pictorum (Unionidae) при підвищенні температури води в умовах мікрокосму

39

Хоменчук В. О., Балабан Р. Б., Герц Н. В., Курант В. З. Особливості процесів трансамінування у тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio) та перлівниці звичайної (Unio pictorum) за дії підвищених концентрацій іонів металів у воді

54

Марценюк В. М., Причепа М. В., Маренков О. М. Зміна активності ферментів енергетичного та йонного обмінів і вмісту енергетичних субстратів у тканинах окуня Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) та плітки Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) за умов токсичного забруднення водойм

74

Курбатова І. М., Захаренко М. О., Яремчук О. С., Романова Е. Е. Фракційний склад білків плазми крові коропа (Cyprinus carpio L.) за дії аліфатичних амінів

91

Водна радіоекологія

Волкова О. М., Беляєв В. В., Скиба В. В., Пришляк С. П. Параметри міграції 137Cs у донні відклади різнотипних водойм внаслідок відмирання Phragmites australis та Typha angustifolia

103

   
Повний номер «Гідробіологічного журналу»  

На головну сторінку