Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 2

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

С. О. Афанасьєв. Вплив війни на гідроекосистеми України, підсумки першого року повномасштабного вторгнення Росії (огляд)

3

Ю. В. Плігін, Н. І. Железняк. Кумові ракоподібні (Crustacea, Cumacea) у Дніпрі та його водосховищах: видовий склад, інвазії, екологія

20

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

В. О. Медведь. Спектральні пігментні індекси фітопланктону озер м. Києва

33

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Ю. М. Худіяш, О. М. Водяницький, К. Кофонов. Реадаптація карася сріблястого до стандартних умов після тривалого токсичного навантаження амонійним азотом протягом кількох поколінь

50

Водна токсикологія

О. М. Жукорський, Є. М. Кривохижа, О. В. Никифорук. Оцінка токсичності водного середовища при надходженні різнотипних сануючих засобів

61

Абрахам Біджу, Реджомон Джордж, М. С. Аріа, П. А. Беттіна, Джотирмайє Мохан. Мікроконцентрації металів у Mesopodopsis orientalis (Crustacea: Mysidae) з огляду на його життєві стадії та статеву приналежність в естуарії Кочін, Індія

71

Гідрохімія

П. М. Линник. Потенційний вплив змін клімату на мінералізацію і співвідношення головних йонів у поверхневих прісних водах (огляд)

89

Втрати науки

Пам’яті В. Д. Романенка

108

   
Повний номер «Гідробіологічного журналу»  

На головну сторінку