Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 3

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Шихалєєва Г. М., Еннан А. А.-А., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М. Аналіз впливу абіотичних чинників на розвиток мікроводоростей у гіпергалінному Куяльницькому лимані (Україна, північно-Західне Причорномор’я)

3

Козир М. С., Гончаренко І. В., Губарь Л. М., Тертишний А. П. Рослинність ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Романівське болото» (Київ, Україна)

16

Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д., Харченко Г. В., Горбунова З. Н. Структура угруповань водоростей епіфітону у водоймах із різним ступенем забруднення

40

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Ткаченко П. В. Адаптації біологічних циклів у риб Тендрівської, Ягорлицької заток та прилеглих до них акваторій Чорного моря до зміни умов зовнішнього середовища, пов’язаних зі змінами клімату останніх років

62

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Пасічна О. О., Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Гoдлевська О. О. Біомоніторинг забруднення озер м. Києва (Україна) важкими металами з використанням занурених макрофітів та оцінка їхньої фіторемедіаційної здатності

80

Ольхович О. П., Таран Н. Ю., Белава В. Н., Панюта О. О. Оцінка харчової цінності біомаси зелених водоростей, вирощених у фотобіореакторах

96

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М., Водяніцький О. М. Зміна гормонального статусу аборигенних риб за дії агропромислових стоків

106

   
Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку