Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 4

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Ляшенко А. В., Зоріна-Сахарова К. Є. Угруповання донних безхребетних Кілійської дельти Дунаю

3

Гіанг Нгуен Данг, Хоа Тан Ха, Туан Ван Ву. Деякі законодавчі суперечності у практиці справедливого і сталого використання транскордонних водних ресурсів

20

Триліс В. В. Чумак В. О. Вплив природного шкідника на розвиток інвазійного виду Pistia stratiotes L. у водоймах околиць Києва

40

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Гулак Б. С. Сучасний стан популяції та промисел трав’яної креветки Palaemon adspersus Rathke, 1837 (Decapoda, Palaemonidae) у північно-західній частині Чорного моря

48

Водна мікробіологія

Старосила Є. В., Юришинець В. І. Бактеріопланктон та бактеріобентос як індикатори еколого-санітарного стану водойм та безпечності водокористування

65

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Усенко О. М., Коновець І. М. Вміст фенолкарбонових кислот у воді серед заростей вищих водних рослин різних екологічних груп

81

Гідрохімія

Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Линник П. М., Осипенко В. П. Експериментальне моделювання впливу температури на міграцію речовин з донних відкладів

94

   
Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку