Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 5

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Щербак В. І., Семенюк Н. Є., Майстрова Н. В. Характеристика Cyanobacteria на різних етапах існування Київського водосховища

3

Середа Т. М., Мантурова О. В., Усов О. Є. Особливості формування фітопланктону і мікрофітобентосу в руслових екотонах річки Горині

28

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Гончарова М. Т., Романенко О. В., Кіпніс Л. С., Крот Ю. Г., Стойка Ю. О. Цитогенетичний аналіз ракоподібних Pontogammarus robustoides (Amphipoda, Gammaridae) при підвищенні температури води в умовах мікрокосму

46

Чубик І. Ю., Чеботар С. В. Мікросателітний аналіз генетичного різноманіття мідій північно-західного регіону Чорного моря

59

Водна токсикологія

Пасічна О. О., Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Незбрицька І. М., Гoдлевська О. О., Вітовецька Т. В. Забруднювальні речовини та їх потенційна токсичність у водоймах дендропарку «Олександрія» (Україна)

76

Прісноводна радіоекологія

Поморцева Н. А., Родионова Н. К., Гудков Д. І., Каглян О. Є. Кількісний та якісний клітинний склад периферичної крові риб у градієнті тривалого радіаційного опромінення

93

   

Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку