Гідробіологічний журнал, том 59, 2023, № 6

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Протасов О. О., Новосьолова Т. М., Громова Ю. Ф. Екологічний континуум та дисконтинуум в системі річка — водойма-охолоджувач АЕС

3

Плігін Ю. В., Железняк Н. І. Поширення понто-каспійських макробезхребетних по європейських інвазійних коридорах: передумови, наслідки, перспективи

25

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Ткаченко П. В. Морські види риб у Дніпровському лимані в сучасний період

43

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Леонтьєва Т. О.,  Крот Ю. Г., Усенко О. М., Коновець І. М., Кіпніс Л. С., Красюк Ю. М. Критерії оцінки продуктивних можливостей зелених мікроводоростей (Chlorophyta) при масовому культивуванні

62

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Топтіков В. А., Романовська І. І., Ковтун О. О. Протеолітична активність ензимів в органах чорноморських молюсків

73

Захаренко М. О., Романова E. E., Курбатова І. М., Поляковський В. М., Тупицька О. М., Кондратюк В. М. Екотоксикологічна оцінка ставів, забруднених стічними водами тваринницьких підприємств, за біомаркерами риб

86

Водна радіоекологія

Волкова О. М., Беляєв В. В., Пришляк С. П., Гудков Д. І., Каглян О. Є., Скиба В. В. Техногенні радіонукліди у гідробіонтах водойм півночі України

100

Покажчик статей, опублікованих у «Гідробіологічному журналі» у 2023 р.

120

   

Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку