Гідробіологічний журнал, том 60, 2024, № 2

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Щербак В. І., Семенюк Н. Є., Кутіщев П. С., Луценко Д. А., Козійчук Е. Ш. Характеристика фітопланктону різнотипних дніпровських екосистем: абіотичні чинники і таксономічне різноманіття фітопланктону

3

Шевченко Т. Ф., Середа Т. М., Незбрицька І. М., Білоус О. П., Афанасьєв С. О. Зміни у фітопланктоні р. Ірпінь (Україна) внаслідок воєнних дій в її басейні

24

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Гулак Б. С., Леончик Є. Ю., Снігірьов С. М., Чащин О. К. Стан промислового ресурсу рапани Rapana venosa (Valenciennes, 1846) на прибережних ділянках північно-західної частини Чорного моря

40

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Медведь В. О., Харченко Г. В. Пігментні показники фітоепіфітону річкової ділянки Канівського водосховища (Україна)

64

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Киричук Г. Є., Музика Л. В., Микула М. М. Особливості впливу низьких концентрацій іонів важких металів на вміст -каротину в організмі Lymnaea stagnalis

79

Захаренко М. О., Романова E. E. Вплив 19-нортестостерону на вміст стероїдних гормонів, гематологічні показники та окремі ланки метаболізму в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.)

95

Водна мікробіологія

Гудзенко О. В., Штеніков М. Д., Варбанець Л. Д., Іваниця В. О. Вплив температури культивування на активність протеолітичних ензимів бактерій, виділених з глибоководних відкладів Чорного моря

108

Втрати науки

Пам’яті Людмили Василівни Шевцової

119

   

Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку