Гідробіологічний журнал, том 60, 2024, № 3

Назва статті
стор.

Загальна гідробіологія

Клепець О. В. Зміни флористичних показників макрофітів у водних об’єктах  урболандшафту (огляд)

3

Герасимюк В. П., Рижко І. Л., Герасимюк Н. В. Мікрофітобентос водойм деяких островів Індійського океану

19

Водна флора і фауна

Ткаченко Ф. П. Нова знахідка рідкісної прісноводної бурої водорості Pleurocladia lacustris A. Braun (Ectocarpales, Phaeophyceae) в Україні (Хаджибейський лиман)

30

Рибогосподарська гідробіологія і іхтіологія

Ткаченко П. В. Види риб Червоної книги України в Дніпровсько-Бузькому лимані та пониззі Дніпра в сучасний період

36

Екологічна фізіологія і біохімія водних рослин

Леонтьєва Т. О., Крот Ю. Г., Усенко О. М. Фізіолого-біохімічний стан зелених мікроводоростей (Chlorophyta) за різного навантаження культурального середовища біогенними елементами

50

Екологічна фізіологія і біохімія водних тварин

Марценюк В. М., Потрохов О. С. Особливості енергетичного забезпечення тканин окуня та плітки за надмірного антропогенного навантаження

62

Субота В. В., Петров С. А., Андрієвський О. М. Експресивність лактатдегідрогенази у чорноморської креветки Palaemon elegans

76

Гідропаразитологія

Причепа М. В., Коваленко Ю. О., Бондар Т. О., Шлапак О. О., Юришинець В. І. Паразити як індикатори біотичних взаємодій між рибами та навколоводними птахами

84

Водна радіоекологія

Ляшенко В. А., Силаєва А. А., Гудков Д. І., Каглян О. Є. Структурні показники угруповань донних і фітофільних безхребетних у водних об’єктах за різної потужності дози іонізуючого опромінення

100

Пам’ятні та ювілейні дати

Дмитро Онисифорович Свіренко (присвячено 135-річчю від дня народження)

119

   

Повний номер «Гідробіологічного журналу»

На головну сторінку