Редакційна колегія «Гідробіологічного журналу»

Афанасьєв Сергій Олександрович (головний редактор) ― ІГБ, директор, завідувач відділу іхтіології та гідробіології річкових систем; доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Юришинець Володимир Іванович (заступник головного редактора) ― ІГБ, заступник директора з наукової роботи; доктор біологічних наук, головний науковий співробітник

Калініна Людмила Іванівна ― ІГБ, відповідальний секретар редакції

Байчоров Володимир Мухтарович (Республіка Білорусь) ― Державне науково-виробниче об’єднання «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», головний науковий співробітник; доктор біологічних наук

Банадук Р. (Румунія) — Університет Сібіу

Бурлакова Л. (США), Буффало-коледж при Державному Університеті

Гудков Дмитро Ігорович ― ІГБ, завідувач відділу водної радіоекології; доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Євтушенко Микола Юрійович ― Національний університет  біоресурсів і природокористування, професор кафедри гідробіології та іхтіології; доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Жу Йонгтуан (КНР) — Інститут міського середовища Китайської академії наук

Здановський Богуслав (Польща) ― Інститут рибного господарства внутрішніх водойм (м. Ольштин); доктор хабілітований, професор

Каратаєв О. (США) — Центр з вивчення Великих Озер

Клоченко Петро Дмитрович ― ІГБ, завідувач відділу екології водяних рослин та токсикології; доктор біологічних наук, професор

Крот Юрій Григорович ― ІГБ, провідний науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології;  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Линник Петро Микитович ― ІГБ, завідувач відділу прісноводної гідрохімії; доктор хімічних наук, професор

Оболевський К. (Польща) — Університет Казіміра Великого

Протасов Олександр Олексійович ― ІГБ, провідний науковий співробітник відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології; доктор біологічних наук, професор

Романенко Віктор Дмитрович ― Інститут гідробіології НАН України (ІГБ), радник при дирекції; доктор біологічних наук, професор, академік НАН України

РоманенкоОлександр Вікторович – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри загальної біології; доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Слободнік Ярослав (Словацька республіка) ― Інститут оточуючого середовища Словаччини, директор; голова Всесвітньої мережі лабораторій з моніторингу небезпечних речовин (NORMAN)

Тодераш Іон К. (Республіка Молдова) ― Інститут зоології АН Молдови, директор; доктор хабілітований, професор, академік АН Молдови

Узунов Йордан І. (Республіка Болгарія) ― Інститут біорізноманітності та екосистемних досліджень Болгарської академії наук,  завідувач відділу  водних екосистем і секції біорізноманітності та процесів у прісноводних екосистемах; професор

Феррагут К. (Бразилія) — Інститут ботаніки

Шевченко Тетяна Федорівна ― ІГБ, старший науковий співробітник відділу екології водяних рослин та токсикології; кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Щербак Володимир Іванович ― ІГБ, провідний науковий співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології; доктор біологічних наук, професор

Якушин Володимир Михайлович ― ІГБ, завідувач відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології; доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Наукові редактори-укладачі розділів:

Загальна гідробіологія

С. О. Афанасьєв, В. М. Якушин

Водна флора і фауна

В. І. Щербак, О. О. Протасов

Рибогосподарська гідробіологія та іхтіологія

С. О. Афанасьєв

Аквакультура Ю. Г. Крот

Санітарна та технічна гідробіологія

В. І. Щербак, О. О. Протасов

Гідропаразитологія та водна мікробіологія

В. І. Юришинець, В. М. Якушин

Екологічна фізіологія та біохімія водяних рослин

П. Д. Клоченко

Екологічна фізіологія та біохімія водяних тварин

В. Д. Романенко, Ю. Г. Крот

Водна токсикологія

В. І. Юришинець

Водна радіоекологія

Д. І. Гудков

Екологічна гідрологія

 

Гідрохімія

П. М. Линник

На головну сторінку